shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.829.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:6 juni 2019
Naam:AACF
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 23 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 6 juni 2019
Telefoonnummer:
+32474757625 Sinds 6 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@aacf.beSinds 6 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder André ,  Arnaud  Sinds 6 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2019
 
Ruwbouw
Sinds 7 juni 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 7 juni 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juni 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 juni 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 7 juni 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug