shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.829.305
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:6 juni 2019
Naam:AACF
Naam in het Frans, sinds 6 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Fargeau-Ponthierry(TX) 23 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 6 juni 2019
Telefoonnummer:
+32474757625 Sinds 6 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@aacf.beSinds 6 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder André ,  Arnaud  Sinds 6 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2019
 
Ruwbouw
Sinds 7 juni 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 7 juni 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 7 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juni 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 juni 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 7 juni 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 juni 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 7 juni 2019
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 7 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug