shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.754.862
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2019
Begindatum:21 juni 2019
Naam:S22
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Saint-Hubert 5 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 21 juni 2019
Telefoonnummer:
+324497320047 Sinds 21 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@underground-liege.comSinds 21 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Botta ,  Julien  Sinds 21 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 28 juni 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 21 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 juni 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 21 juni 2019
BTW 2008  47.716  -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 21 juni 2019
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 21 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.021 -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 28 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug