shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0731.781.262
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 augustus 2020
Begindatum:1 augustus 2019
Naam:JORIC
Naam in het Frans, sinds 1 augustus 2019
Adres van de zetel: Route de Marche 1 Stratenplan  bus E
4190 Ferrières
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 augustus 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Florquin ,  Joëlle  Sinds 1 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 13 augustus 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 augustus 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug