shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.648.009
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 2019
Begindatum:19 september 2019
Naam:MEGA GROUP INTERNATIONAL SA
Naam in het Frans, sinds 19 september 2019
Afkorting: MGI
Naam in het Frans, sinds 19 september 2019
Commerciële Naam:MEGA GROUP INTERNATIONAL SA
Naam in het Frans, sinds 19 september 2019
Adres van de zetel: Rue Natalis 2 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 19 september 2019
Telefoonnummer:
+3242682000 Sinds 15 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mike@mega.beSinds 15 oktober 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 maart 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 15 oktober 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 9 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 119.312.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug