shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0735.585.147
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juli 2022
Begindatum:2 oktober 2019
Naam:HUMANO CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2019
Adres van de zetel: Ligneuville-Route Napoléon 31 C
4960 Malmedy
Sinds 2 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Nouichi ,  Jonathan  Sinds 2 oktober 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 oktober 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 oktober 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 oktober 2019
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2019
Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 oktober 2019
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 oktober 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 8 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug