shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0738.835.934
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 2019
Begindatum:6 december 2019
Naam:DEFOFIX TRANS
Naam in het Frans, sinds 6 december 2019
Adres van de zetel: Duinpad 5 Stratenplan  bus 1.0
8380 Brugge
Sinds 1 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dascalu ,  Anca  Sinds 6 december 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 december 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 6 december 2019
BTW 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 6 december 2019
BTW 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 6 december 2019
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 6 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 december 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug