shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0741.860.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:22 januari 2020
Naam:PINSA
Naam in het Frans, sinds 22 januari 2020
Adres van de zetel: Avenue Joseph Abras(BL) 60
5001 Namur
Sinds 22 januari 2020

Doorgehaald adres sinds 5 september 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder ERIPRET ,  Isabelle  Sinds 20 april 2020
Bestuurder Musumeci ,  Ignazio  Sinds 30 december 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sohet ,  Isabelle  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 29 juni 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 maart 2020
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 29 juni 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 13 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug