shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0742.983.772
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2020
Begindatum:6 februari 2020
Naam:TANDI
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2020
Adres van de zetel: Rue du Clair Val(SL) 2
5020 Namur
Sinds 6 februari 2020
Telefoonnummer:
+32479953831 Sinds 6 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tandiclairsrl@gmail.comSinds 6 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ivanda ,  Karen  Sinds 6 februari 2020
Bestuurder Ora Tangkelangi Sinds 6 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 februari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 6 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 maart 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 6 februari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 6 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug