shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0743.851.131
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2020
Begindatum:19 februari 2020
Naam:IMMO E&A
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2020
Adres van de zetel: Rue Aimable Vigneron-Colin(FW) 27 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 19 februari 2020
Telefoonnummer:
+32483036475 Sinds 19 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cammaerts_edwig@hotmail.comSinds 19 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Boland ,  Aurore  Sinds 19 februari 2020
Bestuurder Cammaerts ,  Edwig  Sinds 19 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 maart 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 19 februari 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 19 februari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug