shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0745.819.340
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2020
Begindatum:3 april 2020
Naam:RB - CLASSIC SOCCER JERSEYS
Naam in het Frans, sinds 3 april 2020
Adres van de zetel: de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Sinds 3 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@rb.jerseys.comSinds 3 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 3 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Eck ,  Damien  Sinds 3 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 20 april 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 april 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 3 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 3 april 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.711 -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 19 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug