shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.819.340
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2020
Begindatum:3 april 2020
Naam:RB - CLASSIC SOCCER JERSEYS
Naam in het Frans, sinds 3 april 2020
Adres van de zetel: de Meeûssquare 35 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 3 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@rb.jerseys.comSinds 3 april 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 3 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Eck ,  Damien  Sinds 3 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 3 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug