shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.354.928
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 2020
Begindatum:12 maart 2020
Naam:Distillerie de Maredsous
Naam in het Frans, sinds 12 maart 2020
Adres van de zetel: Rue des Abbayes,Denée 39A Stratenplan
5537 Anhée
Sinds 12 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Desclée de Maredsous ,  Adrien  Sinds 12 maart 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 21 april 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 12 maart 2020
BTW 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 12 maart 2020
BTW 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 12 maart 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug