shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0745.763.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2020
Begindatum:1 april 2020
Naam:SEPIA INVEST
Naam in het Frans, sinds 1 april 2020
Adres van de zetel: Rue Béchaux,Dhuy 9 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 9 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Hugon ,  Tanguy  Sinds 1 april 2020
Bestuurder Pirlot ,  David  Sinds 1 april 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 april 2020
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 april 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug