shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0745.763.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2020
Begindatum:1 april 2020
Naam:Terra-Invest
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2023
Adres van de zetel: Rue Isabelle-Brunelle, Nov. 4
5380 Fernelmont
Sinds 7 oktober 2022
Telefoonnummer:
+32496271256 Sinds 9 december 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pirlotd@gmail.comSinds 9 december 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pirlot ,  David  Sinds 1 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 april 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug