shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0748.494.956
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2020
Begindatum:11 juni 2020
Naam:OM-NOMNOM LIEGE
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2020
Adres van de zetel: Rue de la Cathédrale 76 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 11 juni 2020
Telefoonnummer:
+32474960808 Sinds 11 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
liege@om-nomnom.comSinds 11 juni 2020
tonythai93@hotmail.comSinds 11 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Thai ,  Tony  Sinds 11 juni 2020
Bestuurder Trieu ,  Thi  Sinds 11 juni 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 17 juni 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 oktober 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juni 2020
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 17 juni 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 juni 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 juni 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 30 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 juni 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug