shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0749.624.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2020
Begindatum:1 juli 2020
Naam:GOEDERT Frères Entreprises
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2020
Adres van de zetel: Rue Chapelle-Valentin 5
5140 Sombreffe
Sinds 1 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Goedert ,  Antoine  Sinds 1 juli 2020
Bestuurder Goedert ,  Justin  Sinds 1 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juni 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  37.000 -  Afvalwaterafvoer
Sinds 6 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug