shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0749.664.894
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2020
Begindatum:1 juli 2020
Naam:Nasty Fox Brewery
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2020
Afkorting: NFB
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2020
Adres van de zetel: Rue de la Concorde 45 Stratenplan  bus 4
4800 Verviers
Sinds 1 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
freddevi1504@gmail.comSinds 1 juli 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 1 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Devivier ,  Frédéric  Sinds 1 juli 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juli 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  11.040  -  Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
Sinds 1 juli 2020
BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 juli 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug