shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0752.542.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 augustus 2020
Begindatum:12 augustus 2020
Naam:SOUSS FRESH
Naam in het Frans, sinds 12 augustus 2020
Adres van de zetel: Rue de Robermont 168 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 12 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Amakraz ,  Youssef  Sinds 12 augustus 2020
Bestuurder El Ouaghzani ,  Ali  Sinds 12 augustus 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 augustus 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug