shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0754.919.227
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 september 2020
Begindatum:25 september 2020
Naam:FW Bioconsult
Naam in het Frans, sinds 25 september 2020
Adres van de zetel: Rue Strivay(PLX) 67 Stratenplan
4122 Neupré
Sinds 25 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
f.weekers@fwbioconsult.beSinds 25 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Weekers ,  Frédéric  Sinds 25 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 25 september 2020
BTW 2008  20.150  -  Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
Sinds 25 september 2020
BTW 2008  20.412  -  Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
Sinds 25 september 2020
BTW 2008  46.212  -  Groothandel in veevoeders
Sinds 25 september 2020
BTW 2008  46.752  -  Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten
Sinds 25 september 2020
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 25 september 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug