shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.447.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2020
Begindatum:12 oktober 2020
Naam:JBee-Invest
Naam in het Frans, sinds 12 oktober 2020
Adres van de zetel: Chaussée de Louvain 61 Stratenplan  bus A
5310 Eghezée
Sinds 12 oktober 2020
Telefoonnummer:
+32472683011 Sinds 12 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jb@williquet.comSinds 12 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Williquet ,  Jean-Bernard  Sinds 12 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 12 oktober 2020
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 12 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug