shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.708.579
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2020
Begindatum:17 oktober 2020
Naam:NB IMMO CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 17 oktober 2020
Adres van de zetel: Bergensesteenweg 421 Stratenplan  bus 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Sinds 17 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Beyer ,  Nadège  Sinds 17 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 oktober 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 oktober 2020
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 17 oktober 2020
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 17 oktober 2020
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 oktober 2020
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 17 oktober 2020
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 17 oktober 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug