shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.971.370
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 2020
Begindatum:24 oktober 2020
Naam:PLANTC
Naam in het Frans, sinds 24 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue de la Sablonnière,Isnes 29 Stratenplan
5032 Gembloux
Sinds 28 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Evlard ,  Aricia  Sinds 24 oktober 2020
Bestuurder Gossiaux ,  Lucas  Sinds 24 oktober 2020
Bestuurder Ribéraud ,  Romain  Sinds 24 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 oktober 2020
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 24 oktober 2020
BTW 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 24 oktober 2020
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 24 oktober 2020
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 24 oktober 2020
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 24 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 oktober 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug