shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0764.486.692
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2021
Begindatum:1 maart 2021
Naam:David Expert Nutrithérapie
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2021
Afkorting: DAVEN
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2021
Adres van de zetel: Boulevard Piercot 33 Stratenplan  bus 13
4000 Liège
Sinds 1 maart 2021
Telefoonnummer:
+32496354892 Sinds 1 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
davennutritherapy@gmail.comSinds 1 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Motte ,  Romuald  Sinds 1 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 maart 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 maart 2021
BTW 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.909 -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug