shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0767.960.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 september 2023
Begindatum:5 mei 2021
Naam:Sedzro, Eli
Sinds 5 mei 2021
Telefoonnummer:
0466230108 Sinds 5 mei 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sedzro-eli@yahoo.frSinds 5 mei 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Sedzro ,  Eli  Sinds 5 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Charles ,  Xavier  Sinds 25 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 mei 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 5 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug