shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0769.667.977
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 september 2023
Begindatum:14 juni 2021
Naam:Dionysos Concept
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2021
Adres van de zetel: Rue du Pont 36
4140 Sprimont
Sinds 14 juni 2021
Telefoonnummer:
+32470837025 Sinds 14 juni 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dionysos.srl@gmail.comSinds 14 juni 2021
dionysos.srl@gmail.comSinds 14 juni 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Grifnée ,  Camille  Sinds 26 januari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 18 september 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 18 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 30 juni 2021
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 30 juni 2021
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 30 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug