shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0771.413.680
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juli 2021
Begindatum:14 juli 2021
Naam:INFI HOME CARE
Naam in het Frans, sinds 14 juli 2021
Afkorting: I.H.C.
Naam in het Frans, sinds 14 juli 2021
Adres van de zetel: Rue de Pontillas, Forv. 46   bus B
5380 Fernelmont
Sinds 14 juli 2021
Telefoonnummer:
+32495921121 Sinds 14 juli 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nevehome@gmail.comSinds 14 juli 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hubert ,  Carole  Sinds 14 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 augustus 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.906 -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 augustus 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug