shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.651.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2021
Begindatum:28 september 2021
Naam:Big It
Naam in het Frans, sinds 28 september 2021
Afkorting: BigIt
Naam in het Frans, sinds 28 september 2021
Adres van de zetel: Rue Emile-Lessire 39
5150 Floreffe
Sinds 28 september 2021
Telefoonnummer:
+32476540797 Sinds 28 september 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
leblicq@gmail.comSinds 28 september 2021
Webadres:
http://www.bigit.be Sinds 28 september 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 28 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Leblicq ,  Jean  Sinds 28 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2021
Vrijstelling
Sinds 13 oktober 2021
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 28 september 2021
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 28 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug