shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.882.223
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2021
Begindatum:1 oktober 2021
Naam:JMLE SERVICES
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue Petit-Diamant 5
4100 Seraing
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bernard ,  Elodie  Sinds 1 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 oktober 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 oktober 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 december 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  47.511  -  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 oktober 2021
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 oktober 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug