shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.864.405
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 mei 2022
Begindatum:9 mei 2022
Naam:DJL Construct
Naam in het Frans, sinds 9 mei 2022
Adres van de zetel: Rue de la Gendarmerie 15 Stratenplan
5330 Assesse
Sinds 9 mei 2022
Telefoonnummer:
+32494657687 Sinds 9 mei 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sablage-didion@hotmail.comSinds 9 mei 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Didion ,  Emmanuel  Sinds 9 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2022
 
Ruwbouw
Sinds 10 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 mei 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 mei 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 mei 2022
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 9 mei 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 9 mei 2022
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 9 mei 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 9 mei 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 9 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug