shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0785.902.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 mei 2022
Begindatum:10 mei 2022
Naam:AKUM
Naam in het Frans, sinds 10 mei 2022
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 10 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Allogho-Eyi ,  Vivien  Sinds 10 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 mei 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 10 mei 2022
Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 10 mei 2022
Btw 2008  46.630  -  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 10 mei 2022
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 10 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 mei 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug