shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0786.250.029
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 2022
Begindatum:16 mei 2022
Naam:BIO FARM FOR LIFE
Naam in het Frans, sinds 16 mei 2022
Adres van de zetel: Le-Chesselet, Sosoye 1   bus 3
5537 Anhée
Sinds 16 mei 2022
Telefoonnummer:
+32470512910 Sinds 16 mei 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
biofarm@chesselet.beSinds 16 mei 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Dorlodot ,  Gontran  Sinds 16 mei 2022
Bestuurder de Dorlodot ,  Hubert  Sinds 23 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juni 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 oktober 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 mei 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug