shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0788.734.417
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2022
Begindatum:19 juli 2022
Naam:IN ALTIS
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2022
Adres van de zetel: Xhos 3
4163 Anthisnes
Sinds 19 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
oscar_deschaetzen@hotmail.com Sinds 19 juli 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder de Schaetzen van Brienen ,  Oscar  Sinds 19 juli 2022
Bestuurder del Marmol ,  Philippine  Sinds 19 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 19 juli 2022
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 19 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug