shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0789.486.265
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 2022
Begindatum:8 augustus 2022
Naam:WARNIER TRANSPORT
Naam in het Frans, sinds 8 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue Gommeray 11
4557 Tinlot
Sinds 8 augustus 2022
Telefoonnummer:
0473850169 Sinds 8 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
warnierchristel@hotmail.comSinds 8 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ben Lassoued ,  Mehdi  Sinds 8 augustus 2022
Bestuurder Warnier ,  Christel  Sinds 8 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 augustus 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 augustus 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 8 augustus 2022
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 8 augustus 2022
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 augustus 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug