shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.156.753
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 augustus 2022
Begindatum:29 augustus 2022
Naam:SynaptICT Services
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Afkorting: SynaptICT
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Commerciële Naam:SynaptICT
Naam in het Frans, sinds 29 augustus 2022
Adres van de zetel: Rue de Dinant 68
5580 Rochefort
Sinds 29 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@synaptict.comSinds 29 augustus 2022
contact@synaptict.comSinds 29 augustus 2022
Webadres:
www.synaptict.com Sinds 29 augustus 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sokay ,  Benjamin  Sinds 1 september 2022
Gedelegeerd bestuurder Sokay ,  Benjamin  Sinds 29 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 september 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 september 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 29 augustus 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 29 augustus 2022
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 29 augustus 2022
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 29 augustus 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 augustus 2022
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 29 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug