shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0790.579.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 2022
Begindatum:8 september 2022
Naam:Confederacion Cubana Anti-Totalitarismo y por la Democracia
Naam in het Frans, sinds 18 augustus 2022
Afkorting: CCAD
Naam in het Frans, sinds 18 augustus 2022
Adres van de zetel: Gustaaf Norgastraat 34   bus BD01
1140 Evere
Sinds 18 augustus 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 18 augustus 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Acosta Sanchez ,  Abel  Sinds 18 augustus 2022
Bestuurder Acosta Sanchez ,  Diana  Sinds 18 augustus 2022
Bestuurder Delgado Galvez ,  Fanny  Sinds 18 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.992  -  Verenigingen en bewegingen voor volwassenen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  94.995  -  Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  99.000  -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 22 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug