shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0791.569.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 september 2022
Begindatum:29 september 2022
Naam:RED MOON
Naam in het Frans, sinds 29 september 2022
Adres van de zetel: Rue du Bois Rosine 25
4577 Modave
Sinds 29 september 2022
Telefoonnummer:
+32470543394 Sinds 29 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
thomas.eric@proximus.beSinds 29 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Thomas ,  Eric  Sinds 29 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 september 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 29 september 2022
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 29 september 2022
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 29 september 2022
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 29 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 oktober
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 september 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug