shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.516.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 november 2022
Begindatum:11 november 2022
Naam:ENTY Corporate
Naam in het Nederlands, sinds 11 november 2022
Afkorting: ENTY
Naam in het Nederlands, sinds 11 november 2022
Adres van de zetel: Waterloose Steenweg 200   bus 8
1640 Sint-Genesius-Rode
Sinds 11 november 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
admin@entycorporate.comSinds 11 november 2022
Webadres:
https://www.entycorporate.com Sinds 11 november 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 11 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bazrgar ,  Pouria  Sinds 11 november 2022
Zaakvoerder Raif ,  Hafsa  Sinds 11 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 november 2022
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 11 november 2022
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 11 november 2022
Btw 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 11 november 2022
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 11 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug