shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0793.624.603
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2022
Begindatum:16 november 2022
Naam:KA CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 16 november 2022
Adres van de zetel: Rue du Pré-au-Loup(NN) 77
5100 Namur
Sinds 16 november 2022
Telefoonnummer:
+32471489024 Sinds 16 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
anthokinet@gmail.comSinds 16 november 2022
anthokinet@gmail.comSinds 16 november 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Kinet ,  Anthony  Sinds 16 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2022
 
Ruwbouw
Sinds 22 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 november 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 november 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 16 november 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 16 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug