shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0794.174.434
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2022
Begindatum:29 november 2022
Naam:D.A.G. Consilium
Naam in het Frans, sinds 29 november 2022
Adres van de zetel: Clos des Perdrix 22
4020 Liège
Sinds 29 november 2022
Telefoonnummer:
+32471404369 Sinds 29 november 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gaetan.canale@dagconsilium.comSinds 29 november 2022
Webadres:
dagconsilium.com Sinds 29 november 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 29 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Canale ,  Gaetano  Sinds 29 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 december 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 december 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug