shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.523.922
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 2022
Begindatum:29 december 2022
Naam:SAFRAN BLADES
Naam in het Frans, sinds 29 december 2022
Adres van de zetel: Route de Liers 121
4041 Herstal
Sinds 29 december 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info.safranblades@safrangroup.comSinds 29 december 2022
Webadres:
https://safran-blades.com Sinds 29 december 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 16 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 januari 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 januari 2023
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 16 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.501 -  Smeden van metaal
Sinds 20 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 46.842.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 december 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug