shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0795.945.673
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2023
Begindatum:10 januari 2023
Naam:thaels
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2023
Adres van de zetel: Rue Renardi 109   bus A
4000 Liège
Sinds 10 januari 2023
Telefoonnummer:
+32498619618 Sinds 10 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
julien@thaels.comSinds 10 januari 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 januari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Thaels ,  Julien  Sinds 10 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 25 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 januari 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 10 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug