shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0800.225.155
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2023
Begindatum:31 maart 2023
Naam:DOCTEUR QP HEMATOLOGIE
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2023
Adres van de zetel: Avenue Reine Elisabeth(BZ) 60
5000 Namur
Sinds 1 januari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Perlot ,  Quentin  Sinds 31 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 april 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 12 april 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 maart 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug