shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.436.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 2023
Begindatum:30 juni 2023
Naam:EM Traiteur
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2023
Adres van de zetel: Croix Henri-Jacques 10
4890 Thimister-Clermont
Sinds 30 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Meevissen ,  Elisa  Sinds 30 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 7 juli 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 september 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juli 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 6 juli 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 1 juli 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 9 september 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug