shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0803.586.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 2023
Begindatum:5 juli 2023
Naam:HELIOS GROUP
Naam in het Frans, sinds 5 juli 2023
Adres van de zetel: Rue de l'Ourgnette, Baillonville 27
5377 Somme-Leuze
Sinds 5 juli 2023
Telefoonnummer:
+32489569396 Sinds 5 juli 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@helios-group.beSinds 5 juli 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0763.616.959   Sinds 5 juli 2023
Bestuurder Berthiaud ,  Florent  Sinds 5 juli 2023
Bestuurder Joris ,  Kevin  Sinds 5 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger Marchand ,  Julien  (0763.616.959)   Sinds 5 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 25 juli 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juli 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 juli 2023
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 25 juli 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  35.230  -  Handel in gas via leidingen
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 5 juli 2023
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 5 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug