shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0806.530.452
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 oktober 2008
Begindatum:4 oktober 2008
Naam:Andernack, Isabelle
Sinds 4 oktober 2008
Telefoonnummer:
0494/14.25.08 Sinds 4 oktober 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Andernack ,  Isabelle  Sinds 4 oktober 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 4 oktober 2008
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 4 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 4 oktober 2008
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 4 oktober 2008
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug