shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0826.284.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 februari 2023
Begindatum:1 juni 2010
Naam:HESB'IMMO
Naam in het Frans, sinds 21 april 2021
Afkorting: HESB'IMMO
Naam in het Frans, sinds 1 juni 2010
Adres van de zetel: Chaussée de Namur,Leuze 257
5310 Eghezée
Sinds 28 september 2015
Telefoonnummer:
081/54.94.35 Sinds 28 september 2015(1)
Faxnummer:
081/54.94.36 Sinds 28 september 2015(1)
E-mail:
info@im2.beSinds 28 september 2015(1)
Webadres:
www.im2.be Sinds 28 september 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Laroche ,  Vincent  Sinds 9 januari 2023
Gedelegeerd bestuurder Laroche ,  Vincent  Sinds 9 januari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 2 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2010
Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 juli 2010
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juli 2010
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 juli 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug