shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0828.914.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 november 2018
Begindatum:31 augustus 2010
Maatschappelijke Naam:CHINA BELGIUM BUSINESS
Benaming in het Frans, sinds 31 augustus 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Schönefelderweg 174 Stratenplan
4700 Eupen
Sinds 31 augustus 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 augustus 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Smitz ,  Jean-Claude  Sinds 31 augustus 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 8 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 oktober 2010
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2010
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 13 oktober 2010
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug