shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0832.855.064
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2019
Begindatum:17 januari 2011
Maatschappelijke Naam:PVL SALES
Benaming in het Frans, sinds 17 januari 2011
Commerciële Naam:SPRL-S
Benaming in het Frans, sinds 17 januari 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Nivelles 98 Stratenplan
5140 Sombreffe
Sinds 1 april 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 17 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Letellier ,  Anne-Marie  Sinds 1 januari 2014
Zaakvoerder Vanderbecken ,  Philippe  Sinds 17 januari 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 7 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 25 januari 2011
 
Leurhandel
Sinds 25 januari 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 25 januari 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2018
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2018
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 april 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  61.200 -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 april 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug