shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.661.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 april 2021
Begindatum:31 mei 2011
Naam:CETIN 03
Naam in het Frans, sinds 17 december 2013
Adres van de zetel: Rue Lucien Defays 23 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 1 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kuz ,  Bahattin  Sinds 1 oktober 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Henry ,  Pierre  Sinds 2 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid voor rijwielen
Sinds 4 februari 2014
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 4 februari 2014
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 4 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 februari 2014
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 7 februari 2014
BTW 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 4 februari 2014
BTW 2008  46.311  -  Groothandel in consumptieaardappelen
Sinds 1 juni 2011
BTW 2008  46.319  -  Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
Sinds 4 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juni 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug