shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0838.662.592
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 maart 2023
Begindatum:19 augustus 2011
Naam:C.H. TELECOM
Naam in het Frans, sinds 18 augustus 2011
Adres van de zetel: Thier Hamal(EVE) 11
4630 Soumagne
Sinds 8 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 augustus 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Huppermans ,  Naïma  Sinds 8 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Paquot ,  Jean  Sinds 30 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 december 2018
Btw 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 8 december 2018
Btw 2008  47.712  -  Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 december 2018
Btw 2008  47.713  -  Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 8 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug