shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.623.180
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 april 2021
Begindatum:1 november 2011
Naam:Fodorean, Beniamin
Sinds 1 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Fodorean ,  Beniamin  Sinds 1 november 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gyselinx ,  Jean-Yves  Sinds 8 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 19 september 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 september 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 19 september 2018
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 19 september 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug