shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.391.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 november 2022
Begindatum:29 november 2011
Naam:STABIPRO
Naam in het Frans, sinds 22 november 2011
Adres van de zetel: Allée des Marguerites(VIS) 15   bus B
4600 Visé
Sinds 26 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Cuypers ,  Grégory  Sinds 22 november 2011
Zaakvoerder (2) Vaessen ,  Nathalie  Sinds 22 november 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 28 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2011
 
Ruwbouw
Sinds 14 maart 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 maart 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 14 maart 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 november 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 november 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 november 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 30 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2011
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 december 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug